ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αρχική επικοινωνία

 
vpack.gr ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβάλλον

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρία μας, σεβόμενη το περιβάλλον και κατανοώντας την αξία του για την ανθρώπινη ζωή, εργάζεται με βάση το τρίπτυχο:

Μείωση (REDUCE)

Επαναχρησιμοποίηση (REUSE)

Ανακύκλωση (RECYCLE)

Στόχος μας είναι, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση όλων των ενδιάμεσων προϊόντων και υλικών συσκευασίας που δημιουργούνται κατά την παραγωγική διαδικασία.

 

ΟΞΟ-ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Η εταιρία δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος και αλλάζει την αντίληψη που υπάρχει για τα πλαστικά. Παράγει πλαστικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Τα όξο-βιοδιασπωμενα πλαστικά, έχουν τις ίδιες ιδιότητες και προορίζονται για τις ίδιες εφαρμογές όπως και τα κλασσικά πλαστικά. Υπάρχει όμως μία διαφορά: τα καινοτόμα αυτά προϊόντα, έχουν προγραμματιζόμενη διάρκεια ζωής.

Η διαδικασία παραγωγής τους είναι απλή: Το συμβατικό πλαστικό στο στάδιο της μορφοποίησης του αναμιγνύεται με το πρόσθετο (καταλύτη) και δημιουργείται το τελικό προϊόν.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής οξο-βιοδιασπόμενων προσθέτων.

Τα προϊόντα μας, έχουν ελεγχθεί από διεθνή εργαστήρια  και είμαστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία. Στην φωτογραφία απεικονίζεται η τελική μορφή των προϊόντων μας, μετά το τέλος των εργαστηριακών δοκιμών.

Το νέο αυτό προϊόν, όταν συναντήσει τον ήλιο, το οξυγόνο και την υγρασία θα αρχίσει να διασπάται. Η αντίδραση που μετατρέπει ένα πλαστικό σε αποικοδομήσιμο και βιοαποικοδομήσιμο, γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η αντίδραση μεταξύ των μεγάλων μορίων του πολυμερούς και του οξυγόνου που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Να επισημανθεί ότι το πολυαιθυλένιο περιέχει μόνο άνθρακα και υδρογόνο (-CH2CH2-). Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται μόρια μικρότερου μοριακού βάρους, τα οποία στο δεύτερο στάδιο της αντίδρασης βιοαποικοδομούνται.

Έχει αποδειχθεί, σε εργαστηριακό περιβάλλον κομποστοποίησης, πως το τελικό προϊόν βιοαποικοδομείται σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και βιομάζα (δομή κυττάρων για τους μικροοργανισμούς).

Σύμφωνα με τα ίδια πειραματικά δεδομένα, αποδείχθηκε πως το 60% της σύστασης της πλαστικής σακούλας μετατράπηκε σε διοξείδιο του άνθρακα σε 2 χρόνια.

Το προϊόν αυτό ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ κανονικά όπως και τα συμβατικά πλαστικά. Η νέα αυτή τεχνολογία δίνει την λύση στην κακή διαχείριση των απορριμμάτων. Η διαδικασία της αποικοδόμησης γίνεται και στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

 Δ. Ι. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - Αγίου Παντελεήμονος 5 Αιγάλεω - Τηλ: 2103416870 – 2103475046 Email: info @ vpack.gr